top of page
Over Shipfilm.nl

Shipfilm.nl is ontstaan uit twee hobby’s. Eerst was daar de watersport, het motorboot varen. Als schipperszoon geboren was ik al op jonge leeftijd werkzaam in de beroepsvaart en na een periode aan de wal begon het toch weer te kriebelen en heb ik een motorboot gekocht. Toen de drones hun intrede deden had dat ook vrij snel mijn interesse. Ik ben mij gaan verdiepen in de mogelijkheden en heb mijzelf door middel van opleidingen bekwaamd in het besturen van een drone, met de daarbij behorende vergunningen. Nu heb ik deze hobby’s gecombineerd en gebruik ik mijn boot als platform voor het landen en opstijgen van de drone en maak ik commerciële opnames van schepen.

Theo van Balen, Terneuzen

Drone boven een oceaan
bottom of page